17. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

Zápis ze 17. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 17. 3. 2004 v kanceláři č. 136, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, P. Janák, J. Lakomý

Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů 16. jednání projektového týmu 1. 10. 2003
2. Hodnocení www.svtp.cz za období od XIV. VH SVTP ČR 21. 1. 2004 a úkoly na rok 2004
3. Elektronický katalog VTP v ČR
4. Akreditace VTP v ČR
5. Hodnocení stávajících a návrh nových anket
6. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda

Dohodnuté závěry:

k bodu 1

– přetrvávají nedostatky při zabezpečování aktualizace údajů v el. katalogu VTP v ČR; doplnit chybějící údaje
T: ihned
Z: ředitelé VTP v ČR

k bodu 2

– provést aktualizaci údajů umístěných na web SVTP ČR; připravit informaci na poradu ředitelů VTP v ČR
T: 10. 6. 2004
Z: J. Lakomý

– v průběhu roku 2004 zajišťovat strukturu údajů umisťovaných na www.svtp.cz v návaznosti na domovské stránky www.techprofil.cz, www.aipcr.cz a ostatní vybrané informační zdroje výzkumu, vývoje a inovací

k bodu 3

– zajišťovat aktuální údaje o akreditovaných, dalších provozovaných a připravovaných VTP
T: průběžně
Z: J. Lakomý v součinnosti s řediteli VTP a zástupci připravovaných VTP

k bodu 4

– zajistit dokumentaci dle rozhodnutí výboru SVTP ČR dne 17. 3. 2004
Z: P. Švejda, J. Lakomý, I. Němečková

k bodu 5

– připravit přehled dosavadních anket SVTP ČR a umístit tento přehled na domovskou stránku
T: 31. 3. 2004
Z: J. Lakomý

– připravit článek „Domovská stránka SVTP ČR“ do IP&TT 2/2004
T: 25. 5. 2004
Z: J. Lakomý

– předložit návrh nových anket a předložit tento návrh na poradu ředitelů VTP v ČR 10. 6. 2004
Z: J. Lakomý

k bodu 6

– další, 18. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 21. 6. 2004 od 13 hodin v kanceláři č. 136, Novotného lávka 5, Praha 1 s programem: kontrola plnění závěrů 17. projektového týmu, inovační podnikání v regionech, různé
(pozvánky nebudou rozesílány)
Z: P. Švejda

V Praze dne 19. 3. 2004

Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...