Závěry z jednání XXVI. valné hromady SVTP ČR, z.s.

V  souladu s plánem činnosti a článkem 11 stanov Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s. se konala  ve středu 10. února 2016 v zasedacím sále č. 418, budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 XXVI. valná hromada.

 V  I. části – veřejné, byly předneseny následující příspěvky:

– Národní síť VTP v ČR; 13. etapa akreditace;  Pavel Švejda

    projekty SPINNET a OKO SVTP ČR   Pavel  Švejda

            – Předána osvědčení o akreditaci VTP nově akreditovaným VTP  (viz usnesení valné hromady a Galerie),  Pavel Švejda, Jaroslav Lakomý

Výsledky dosažené v rámci programu Prosperita OPPI,  Petr Kolář, CzechInvest

– Podpora VTP v rámci programovacího období 2014 – 2020,  Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu

V  II. Části neveřejné, byly projednány příslušné body valné hromady (Program VH 2016). Podrobnosti z této části valné hromady jsou prezentovány v usnesení XXVI. Valné  hromady zde

Galerie XXVI. Valné hromady 

Mohlo by se vám líbit...