Celostátní porada ředitelů vědeckotechnických parků v ČR v TIC Třeboň

Celostátní porada ředitelů vědeckotechnických parků v ČR

Ve dnech 10. – 11. června 2004 se v Třeboňském inovačním centru, Dukelská 145, 379 82 Třeboň, uskutečnila celostátní porada ředitelů vědeckotechnických parků (dále VTP).

Poradu řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Zúčastnili se jí zástupci 18 provozovaných VTP v ČR, Úřadu vlády ČR, MPO a další pozvaní hosté. Ředitelé zbývajících VTP byli omluveni. V úvodu se představili jednotliví ředitelé a zástupci VTP v ČR a podali informaci o svých VTP.

V průběhu porady se uskutečnilo dne 11. 6. 2004 od 9 hodin jednání 56. výboru SVTP ČR.

Program porady:
10. 6. 2004:
14.00 – sraz účastníků v Třeboni, Masarykovo nám., u kašny

14.00 – 15.00 – prohlídka historického středu města Třeboně

15.15 – 15.45 – prohlídka TIC Třeboň

16.00 – 19.00 – porada ředitelů VTP v ČR – 1. část, solární patro TIC:
* kontrola plnění závěrů porady ředitelů VTP v ČR v Olomouci 16. – 17. 6. 2003
* Národní síť VTP v ČR, elektronický katalog VTP v ČR
* 7. etapa akreditace VTP v ČR, předání osvědčení o akreditaci VTP
* účast na INOVACE 2004, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (30. 11. – 3. 12. 2004) a v soutěži o Cenu Inovace roku 2004
* mezinárodní spolupráce SVTP ČR

20.00 – večeře a společenský večer v přírodní restauraci Pergola

11. 6. 2004:
9.00 – jednání 56. výboru SVTP ČR

10.00 – 12.00 – porada ředitelů VTP v ČR – 2. část, solární patro TIC
* úkoly VTP při vytváření regionální inovační infrastruktury, podpora zakládání a dalšího rozvoje VTP v ČR
* závěry porady

12.00 – 13.00 – oběd, restaurace Šupinka
– odjezd účastníků

K jednotlivým částem programu:

Prohlídka historického středu města Třeboně (náměstí, divadla J. K. Tyla, rybník Svět, zámek)

Prohlídka VTP
Účastníci porady navštívili prostory TIC a inovační firmy umístěné v TIC (ENVI, s.r.o., ENKI, o.p.s., pracoviště ÚEK AV ČR, aj.), jejich charakteristika je umístěna v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR.

Porada ředitelů VTP
Prezident SVTP ČR P. Švejda ke kontrole plnění závěrů poslední porady v Olomouci 16. – 17. 6. 2003 poukázal na přetrvávající nedostatek v aktualizaci údajů o VTP a inovačních firmách v nich umístěných v rámci elektronického katalogu VTP, předložil informace k dalším částem programu úvodního dne. Po následné diskuzi přijali účastníci tyto závěry, náměty a doporučení:

– úkoly z porady ředitelů VTP v ČR v Olomouci 16. – 17. 6. 2003 jsou plněny;

– Národní síť VTP v ČR tvoří k 10. 6. 2004: 24 akreditovaných VTP, 2 další provozované VTP a neupřesněný počet připravovaných VTP; v rámci projektu Národní síť VTP v ČR sledovat a hodnotit počet inovačních firem umístěných ve VTP (nyní cca 150 umístěných inovačních firem) a inovační firmy, které dosáhly inovační zralosti a VTP opustily; informace o těchto inovačních firmách aktualizovat v části „inovační firmy“ databáze Technologický profil ČR (verze 06 v roce 2004);

– předložit informaci o inovačních firmách, které opustily VTP (e-mail: svejda@svtp.cz)
T: 30. 8. 2004
Z: ředitelé VTP v ČR

– v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, umístěném na webu SVTP ČR, průběžně aktualizovat informace o jednotlivých VTP, doplnit chybějící informace u VTP uvedených na webu a informace o VTP, které dosud nejsou umístěny na webu; priorita: 24 akreditovaných VTP, 2 další provozované VTP

– uskutečněna 7. etapa akreditace VTP v ČR v souladu s podmínkami akreditace
* byla předána osvědčení o akreditaci těchto VTP v ČR – ITC – VÚK Panenské Břežany, RIC Frýdek-Místek, PI Kroměříž, BIC Ostrava, TP Chomutov a TI VUT v Brně;
* předat 2 zbývající osvědčení – Ekotechnologické centrum ČKD, Praha a Vědeckotechnický park VZLÚ Praha na konferenci v Brně
T: 21. 9. 2004
Z: P. Švejda

– ředitelé VTP a zástupci dalších VTP vyplnili tabulku: Vědeckotechnické parky v ČR, údaje k 10. – 11. 6. 2004 v tomto členění:
* VTP; provoz od; počet inovačních firem v inkubátoru; m2 užitné plochy; počet pracovníků v inovačních firmách; počet inovačních firem, které opustily VTP; zájem o prezentaci výsledků VTP a inovačních firem – konference 21. 9. 20004 Brno, INOVACE 2004, 30. 11. – 3. 12. 2004 Praha, Cena Inovace roku 2004; spolupráce se zahraničními partnery; příprava projektu v rámci strukturálních fondů; doporučení pro SVTP ČR; odpovědnost za aktualizaci údajů o VTP na webu SVTP ČR; zpracoval/podpis
– doporučena účast SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v jednotlivých částech INOVACE 2004, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (30. 11. – 3. 12. 2004):
* sympozium (11. ročník) – „VTP v ČR“ v rámci úvodního plenárního zasedání
* veletrh invencí a inovací (11. ročník) – prezentovat Národní síť VTP v ČR a jednotlivé VTP
* Cena Inovace roku 2004 (9. ročník) – přihlásit inovační produkty do soutěže (předběžný zájem: BIC Brno, TIC Třeboň)

Účastníkům porady byly předány informace o této akci, přihlášky do soutěže viz ip tt 4/2003 a 2/2004, dále na www.aipcr.cz.

– SVTP ČR řeší od 10/2003 projekt v rámci programu INGO. SVTP ČR spolupracuje v rámci programu INGO s těmito mezinárodními partnery:
* multilaterální spolupráce – SPICE, IASP, EBN
* bilaterální spolupráce – sdružení vědeckotechnických parků v SRN, Francii, Itálii, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Rakousku, Polsku, Slovensku, RF a ČLR

– VTP v ČR se mohou přihlásit svými projekty do programu dvoustranné vědeckotechnické spolupráce KONTAKT, vyhlašovanému MŠMT; předány informační materiály KONTAKT 2004;

– podána informace o připravované konferenci „Vědeckotechnické parky v ČR a ve světě“ dne 21. 9. 2004 v rámci MSV 2004 v Brně, administrativní budova BVV, a.s., sál č. 103

– připravit materiál o činnosti SVTP ČR k 15. výročí jejího založení (použít na konferenci 21. 9. 2004, zahrnout do Technologického profilu ČR, verze 06, část SVTP ČR a umístit tyto údaje na www.svtp.cz)
T: 20. 9. 2004
Z: P. Švejda, J. Lakomý, I. Němečková v součinnosti s řediteli VTP v ČR

* zaslat doporučení (e-mail: svejda@svtp.cz) k přípravě tohoto materiálu
T: 30. 6. 2004
Z: ředitelé VTP v ČR – zpracovat informaci do ip tt 3/2004 o VTP v ČR
T: 30. 8. 2004
Z: P. Švejda

– uskutečnit setkání zástupců VTP, které připravují projekty v rámci strukturálních fondů EU s M. Příhodovou, MPO
T: do 15. 7. 2004
Z: P. Švejda

– připravit návrh projektu „Národní síť vědeckotechnických parků ČR“ v rámci strukturálních fondů EU
T: 21. 9. 2004
Z: P. Švejda

– vystoupení náměstkyně místopředsedy vlády ČR J. B. Sporkové k Národní inovační strategii, přípravě Národní inovační politiky (NIP), vytvoření řídícího výboru NIP a pracovní skupiny; postup přípravy NIP

– vystoupení J. Jasanského, vedoucího oddělení inovací MPO k přípravě strategie inovací v průmyslu
– zkušenosti ADT SRN; jarní konference „olympiáda inovací“ – podpora měst, politická podpora, spolupráce s hospodářskými komorami a dalšími partnery; technologické zaostávání SRN

V průběhu večeře se uskutečnily konzultace k přípravě a provozování VTP v ČR.

V průběhu druhého dne porady se uskutečnila diskuze přítomných ředitelů VTP a zástupců dalších VTP v ČR k významu, poslání a postavení SVTP ČR a ke způsobu plnění jejích úkolů s těmito doporučeními a závěry:

– regionální skupiny SVTP ČR zahájily svoji činnost – potřeba upřesnit postavení těchto skupin v rámci vytvářené regionální inovační infrastruktury a zajistit součinnost všech VTP v jednotlivých regionech, vztahy s krajskými úřady a dalšími partnery, zejména HK, RPIC a pracovišti VaV

– připravit prezentaci SVTP ČR v rámci Business Cetra na MSV 2004 v Brně
T: 20. – 24. 9. 2003
Z: P. Švejda, J. Chaloupka v součinnosti s řediteli VTP

– účastníci porady vzali na vědomí informaci o tom, že AIP ČR umístila na své domovské stránce www.aipcr.cz dvě téma v rámci diskusního fóra:
* Národní inovační politika
* Pracovní týmy k inovačnímu podnikání v krajích a o možnosti využít tato fóra k předkládáním námětů, připomínek, dotazů, aj. a informaci o zastoupení AIP ČR v RRA (ve 13 krajích ČR kromě Prahy)

SVTP ČR sdružuje všechny typy VTP v ČR – dbát na důsledné plnění cílů společnosti a prosazování podmínek pro přípravu a provoz VTP v rámci stávajících a budoucích tuzemských a zahraničních programů včetně strukturálních fondů EU.

Další porada ředitelů VTP v ČR v příštím roce se uskuteční v souladu s návrhem M. Rostášové v Rajeckých Teplicích u Žiliny, SR ve dnech 9. – 10. 6. 2005.

V Praze dne 15. 6. 2004
Zpracoval: Pavel Švejda
prezident Společnosti VTP ČR

Mohlo by se vám líbit...

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings