Elektronický zpravodaj SPINNET No.10

Ve výčtu podpořených cílů, v rámci projektu SPINNET, byly naplánovány a realizovány čtyři semináře s účastí zahraničních expertů. Cílem těchto seminářů bylo získat zkušenosti se spoluprací vědeckotechnických parků a vysokých škol v zahraničí a navázat spolupráci s těmito partnery. V návaznosti na účast příslušného zahraničního experta se pak  uskutečnily čtyři plánované zahraniční stáže popularizátorů.

Celé číslo najdete na  Zpravodaj_SPINNET_10_2014

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...