Praxí k lepšímu uplatnění po škole

logo_MŠMTProjekt SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol (SPINNET) řeší v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podmínky spolupráce vědeckotechnických parků s vysokými školami v šesti NUTS 2 dle výzvy č. 17. V období 9/2011 – 8/2014 byly ověřeny formy spolupráce obou typů partnerů v rámci stáží a souvisejících aktivit, případová studie Praxí k lepšímu uplatnění po škole obsahuje, obdobně jako příručka Dobrá praxe ve VTP nebo Zakládáme inovační firmu širší okruh aktivit, neţ představují klíčové aktivity projektu SPINNET.

Tato případová studie je jedním ze šesti inovovaných produktů projektu, vznikla v součinnosti členů projektového a pracovního týmu projektu SPINNET. Spolu se základními dokumenty a činnostmi Společnosti vědeckotechnických parků ČR (SVTP ČR a vydanými publikacemi SVTP ČR) obsahuje aktuální zkušenosti a příklady při realizaci stáţí studentů v inovačních firmách nebo organizacích a stáţí popularizátorů VaV v prostředí vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, vysokých škol a dalších spolupracujících subjektů. Tato případová studie ukazuje na konkrétním příkladu přístup vybraných partnerů k realizaci stáţí a praxí v podmínkách projektu SPINNET. Na vybraných příkladech dále ukazuje na význam praxí a stáţí k uplatnění po škole.

Celou studii najdete na Praxí k lepšímu uplatnění_final

Mohlo by se vám líbit...