Hlavní úkoly Společnosti VTP ČR na rok 2008

Hlavní úkoly Společnosti VTP ČR na rok 2008

přednesené prezidentem SVTP ČR P. Švejdou na VH dne 6. 2. 2008

* Projekt Národní síť VTP v ČR – elektronický katalog VTP SVTP ČR (akreditované, další provozované a připravované VTP v ČR) s využíváním sítě CESNET

* Spolupráce s Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR v oblasti přípravy a provozování VTP v ČR jako nástroje hospodářského růstu

* Akreditace VTP v ČR – vnitřní audit s využitím údajů v elektronickém katalogu VTP (kontrola plnění podmínek akreditace) – 9. etapa akreditace dle stavu k 31.12.2007 s platností od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009; kontrola plnění akreditačních podmínek

* Činnost regionálních sekcí Společnosti VTP ČR ve vazbě na regionální aktivity (VÚSC, NUTS II) v podpoře IP a mezinárodní spolupráci a v součinnosti s pracovními týmy k inovačnímu podnikání v krajích

* Rozvoj mezinárodní spolupráce SVTP ČR
multilaterální spolupráce
– v rámci SPICE, IASP a EBN
bilaterální spolupráce
– národní asociace VTP ve SRN, Francie, Velká Británie, Rakousko, Itálie, Polsko, Slovensko, Ruská federace, ČLR, Švýcarsko a dalších zemí
– elektronické propojení s mezinárodními partnery SVTP ČR

* Podíl na realizaci programu AIP ČR INOVACE XXI, zejména
– systém inovačního podnikání v ČR
– mezinárodní spolupráce (TII, CERN, ICC)
– účast VTP v programu KONTAKT, EUREKA a v dalších programech
– příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání s využitím publikací Vědeckotechnické parky v ČR, Základy inovačního podnikání a Řízení inovací v podniku; příprava nové publikace Inovační podnikání

* Ve spolupráci s MPO a CzechInvest vytvářet podmínky pro přípravu a realizaci projektů VTP v rámci OPPI, zejména programu PROSPERITA II, v období 2007 – 2013

* Prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v rámci INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (2. – 5. 12. 2008), (15. mezinárodní sympozium, 15. veletrh, 13. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2008)

* Přihlásit inovační produkty inovačních firem umístěných ve VTP do soutěže o Cenu Inovace roku 2008

* Prezentace SVTP ČR na veletrhu Hannover Messe 2007 (21. – 25. 4. 2008)

* Prezentace SVTP ČR a VTP a inovačních firem, v nich umístěných, v rámci projektu Technologický profil ČR

* Porada ředitelů VTP v ČR ve dnech 5. – 6. 6. 2008 ve Zlíně

* Příprava nových projektů SVTP ČR na období 2008 – 2010 (mezinárodní spolupráce SVTP ČR; příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání)

* Poradenská činnost členům SVTP ČR v sekretariátu SVTP ČR

V průběhu roku 2008 uskutečnit 4 jednání výboru SVTP ČR, 4 jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR a 2 jednání komise pro akreditaci VTP v ČR.

Schválila XVIII. valná hromada SVTP ČR dne 6. 2. 2008

Mohlo by se vám líbit...