14. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR

Zápis ze 14. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR, konaného dne 9. ledna 2008 v místnosti č. 136, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, P. Janák, J. Lakomý, I. Němečková

Omluven: J. Chaloupka

Program jednání:
1. Národní síť VTP v ČR (P. Švejda)
2. Elektronický katalog VTP SVTP ČR (stav k 31. 12. 2007; podklad k akreditaci);
doporučení k udělení akreditace VTP (J. Lakomý)
3. Projednání akreditace VTP (členové komise)
a) VTP splňující kritéria
b) VTP s odstranitelnými nedostatky (nedostatky sdělit řediteli VTP a řešit bez osobní návštěvy VTP)
c) VTP s nutností osobní návštěvy
d) Nové VTP v rámci programu PROSPERITA (průběžné udělování akreditací)
4. Různé

Jednání komise řídil předseda komise P. Švejda

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– Národní síť VTP v ČR tvořilo k 31. 12. 2007 dle údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR 22 akreditovaných parků, 6 dalších provozovaných parků a 9 připravovaných parků; kromě těchto VTP (údaje byly umístěny na www.svtp.cz) jsou připravovány projekty dalších VTP v ČR, např. ve rámci programu PROSPERITA I; připravovány jsou další VTP v rámci programu PROSPERITA II;

– komise posuzovala informace o 28 provozovaných a 9 připravovaných VTP a informaci o 13 projektech VTP, realizovaných v rámci programu PROSPERITA I zaslanou P. Kolářem, CzechInvest před jednáním komise;

k bodu 2
V rámci kritérií pro 9. etapu akreditace VTP (dle informačního materiálu SVTP ČR a informací na www.svtp.cz) byla stanovena tato minima pro základní kritéria:
+ v inkubátoru jsou umístěny 3 inovační firmy
+ užitná plocha inkubátoru 100 m2
+ na webu VTP bude uvedena informace o tomto VTP s uvedením členství ve SVTP ČR

k bodu 3
Komise pro akreditaci zhodnotila údaje o výše uvedených VTP, umístěné v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR a na domovských stránkách jednotlivých VTP s těmito závěry:
a) 8 VTP splňující kritéria (s uvedením potřebných doplnění):
* AUC Nové Hrady (potvrdit název) – projedná J. Lakomý
* CTTV – INOTEX Dvůr Králové nad Labem (doplnit ČR v odkazu na SVTP ČR) – doplní P. Janák
* RIC Frýdek – Místek
* Technologický park Řež
* Vědeckotechnický park VZLÚ Praha (doplnit inovační firmy v el. katalogu) – projedná P. Švejda
* VTP Agrien České Budějovice
* VTP ITC-VÚK Panenské Břežany
* Technologické inovační centrum, Zlín

b) 11 VTP s odstranitelnými nedostatky (nedostatky sdělit řediteli VTP a řešit bez osobní návštěvy VTP)
* BIC Ostrava (aktualizovat údaje v el. katalogu, jednání s ředitelem) – projedná P. Švejda
* BIC Plzeň (doplnit odkaz na SVTP ČR) – projedná J. Lakomý
* Agritec Šumperk (zprovoznit web) – projedná J. Lakomý
* Podnikatelský a inovační park, Havlíčkův Brod (uvést funkce VTP) – projedná J. Chaloupka
* Technologický inkubátor VUT v Brně (doplnit odkaz na SVTP ČR) – projedná J. Chaloupka
* Technologický park Chomutov (aktualizovat údaje v el. katalogu, jednání s ředitelem) – projedná J. Lakomý
* TIC ČVUT Praha (aktualizovat údaje v el. katalogu, jednání s ředitelem, doplnit ČR v odkazu na SVTP ČR) – projedná P. Švejda
* Třeboňské inovační centrum (web provozuje společnost ENVI, uvést TIC na tomto webu s odkazem na SVTP ČR; akreditaci uděluje SVTP ČR) – projedná J. Lakomý
* Vědecko-technologický park Ostrava aktualizovat údaje v el. katalogu, jednání s ředitelem, doplnit ČR v odkazu na SVTP ČR) – projedná P. Švejda
* Vědeckotechnický park UP v Olomouci (doplnit odkaz na SVTP ČR) – projedná J. Lakomý
* Vedecko-technologický park Žilina (aktualizovat údaje v el. katalogu, jednání s ředitelem) – projedná P. Švejda

– výsledky jednání a potřebné úpravy ad a) a b) umístit na domovské stránky do 24. 1. 2008; osvědčení o akreditaci předat na VH SVTP ČR 6. 2. 2008

c) 4 VTP s nutností osobní návštěvy
* PIC Most – v součinnosti s ředitelem zajistí P. Švejda
* Středisko rozvoje IT OLLI Brno – v součinnosti s ředitelem zajistí J. Chaloupka
* VTP Dakol Petrovice u Karviné – v součinnosti s ředitelem zajistí člen výboru SVTP ČR zodpovědný za Moravskoslezský kraj
* BIC Brno – v součinnosti s ředitelem zajistí P. Švejda

– projednat po VH SVTP ČR 6. 2. 2008, případná osvědčení o akreditaci předat na konferenci Inovace a technologie v rozvoji regionů 23. 4. 2008 v Brně, nebo na celostátní poradě ředitelů VTP ve Zlíně 5. – 6. 6. 2008 (případně na jiné akci po dohodě s ředitelem VTP – platí rovněž u skupin VTP ad a) a b))

d) Nové VTP v rámci programu PROSPERITA (průběžné udělování akreditací)
– v součinnosti s P. Kolářem (CzechInvest) udělovat průběžně akreditaci VTP, které splní kritéria

k bodu 4
– plnění postupu ad 3) zabezpečit v součinnosti se členy výboru SVTP ČR zodpovědnými za jednotlivé kraje dle sídel hodnocených VTP

– komise pro akreditaci VTP v ČR vzala na vědomí informaci o přípravě XVIII. valné hromady SVTP ČR 6. 2. 2008 (pozvánky odeslány 9. 1. 2008; přizvat zástupce připravovaných VTP dle realizovaných projektů v rámci programu PROSPERITA I – vyžádat mailové adresy od P. Koláře

– termín dalšího 15. jednání komise pro akreditaci stanovit na jednání VH SVTP ČR 6. 2. 2008
Z: P. Švejda, I. Němečková

V Praze dne 10. 1. 2008

Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...