Informace z jednání XVIII. valné hromady

Informace z jednání XVIII. valné hromady

Ve středu 6. února 2008 se uskutečnila v Praze další valná hromada SVTP ČR. Zúčastnilo se jí 18 zástupců členů právnických osob, 8 fyzických osob a další hosté

V dopolední veřejné části, které se zúčastnilo 41 osob, byla pozornost věnována národní síti VTP v ČR, 9. etapě akreditace VTP vč. předání diplomů akreditovaným VTP (předáno 12 diplomů), mezinárodní spolupráci (s vystoupením M. Jaklové, více viz) a výsledkům programu PROSPERITA I a přípravě programu PROSPERITA II (s vystoupením P. Poráka, MPO a P. Koláře, CzechInvest, více viz). Na četné dotazy účastníků týkajících se podmínek programů PROSPERITA I a II odpovídali P. Porák a P. Kolář.

Prezident SVTP ČR P. Švejda ocenil dlouholetou činnost zakládajícího člena Společnosti J. Chaloupky.

Odpoledne se uskutečnila volební, XVIII. valná hromada SVTP ČR. Prezident P. Švejda předložil zprávu o plnění hlavních úkolů SVTP ČR za období 2004 – 2007, více viz. Tuto zprávu VH schválila spolu se zprávou o hospodaření a zprávou revizní komise za rok 2007, projednala hlavní úkoly, více viz a návrh rozpočtu na rok 2008 a schválila usnesení VH, více viz.

V rámci uskutečněné diskuze předložili členové SVTP ČR a hosté valné hromady informace, hodnocení a dotazy, týkající se postavení společnosti, přípravy projektů VTP, programů PROSPERITA I a II, možnosti umístění českých inovačních firem v zahraničních VTP, public relations této oblasti.

Galerie fotografií z této valné hromady:

Mohlo by se vám líbit...