Jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Bavorsko Trilaterární technologická platforma

V červnu roku 2003 vznikla ve spolupráci hospodářských komor Jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Bavorsko Trilaterární technologická platforma jejímž posláním je podpora mezinárodní kooperace firem a vědeckovýzkumných institucí v oblasti inovací a nových technologií.

V rámci této platformy probíhá řada aktivit , např.:
– workshopy a semináře za účasti zástupců hlavních subjektů (firem a institucí ) působících v oblasti inovačního podnikání,
– technologické kooperační burzy,
– odborné exkurze do inovačních firem a technologických center,
– společný internetový portál provozovaný ve třech jazycích (Č-N-A),
– vyhlašování Ceny přeshraniční spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Tolik úvodem a nyní se věnujme blíže Ceně přeshraniční spolupráce.
Cena přeshraniční spolupráce bude udělena jedné inovační firmě a jedné vědeckovýzkumné instituci a to každým partnerským regionem zvlášť. Výběr a hodnocení firem bude prováděn na úrovni hospodářských komor zmíněných partnerských regionů s přihlédnutím ke spolupráci hodnocených subjektů v rámci těchto regionů.

Kritéria hodnocení:
– spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací s partnerskými regiony,
– intenzita, forma a trvání spolupráce,
– výsledky spolupráce,
– vývoj exportu zboží a služeb,
– strategie firmy a hospodářské výsledky,
– další perspektivy přeshraniční spolupráce.

V roce 2005 je hlavním organizátorem slavnostního předání Cen přeshraniční spolupráce Jihočeská hospodářská komora v Českých Budějovicích. Spoluorganizátorem této akce je Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s, (JAIP o.p.s.).

Slavnostní předání cen se koná 8.11.2005 na Krajském úřadě Jihočeského kraje. Účast, mimo jiné již přislíbili:
Ing. Martin Jahn, místopředseda vlády pro ekonomiku a předseda Rady pro výzkum a vývoj,
Ing. Vratislav Kulhánek, Dr.h.c. , předseda představenstva Škoda Auto a.s., člen Rady vlády pro výzkum a vývoj, prezident Sdružení automobilového průmyslu.

Program slavnostního vyhlášení Cen přeshraniční spolupráce.

13.30. Jednání Rady konzultantů a správní rady Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání o.p.s. a tisková konference
14.30. Exkurze do jihočeské firmy FEZKO a.s. (pro zahraniční účastníky)
17.00 Přivítání a úvod do problematiky podpory inovačního podnikání – ing. Martin Jahn, ing. Vratislav Kulhánek, Dr.h.c.
18.00 Vyhlášení Cen přeshraniční spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací – zástupci jednotlivých komor
19.00. Raut
20.00 Závěr

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...