Kalendář SVTP ČR na rok 2009

Kalendář SVTP ČR na rok 2009

A. Valná hromada
XIX. jednání 11. 2. 2009

B. Výbor SVTP ČR
76. jednání 17. 3. 2009
77. jednání 12. 6. 2009
78. jednání 22. 9. 2009
79. jednání 8.12.2009

C. Jednání regionálních sekcí SVTP ČR
za přípravu, průběh a hodnocení činnosti regionálních rad v průběhu roku 2009 zodpovídají členové výboru SVTP ČR, kteří zodpovídají za jednotlivé kraje a podávají pravidelné informace z regionů na jednání výboru SVTP ČR (součinnost se regionálními týmy k inovačnímu podnikání v krajích)

D. Mezinárodní porada ředitelů VTP ČR
TP Řež 11. – 12. 6. 2009

E. Komise k akreditace VTP v ČR
17. jednání 17. 3. 2009
18. jednání 8.12. 2009

F. Projektový tým „Národní síť VTP v ČR“
25. jednání 17. 3. 2009
26. jednání 12. 6.2009
27. jednání 22. 9. 2009
28. jednání 8.12. 2009

G. Revizní komise SVTP ČR
zodpovídá J. Vaner, předseda komise

H. INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 1. – 4. 12. 2009
* sekce Vědeckotechnické parky v ČR a ve světě
* účast ve výstavní části
* přihlášky v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2009

I. MSV 2009, Brno, 14. – 18. 9. 2009
* prezentace v Business Centre (SVTP ČR, VTP, inovační firmy umístěné ve VTP)

J. Jednání s partnery
* Ministerstvo průmyslu a obchodu
* Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
* Ministerstvo pro místní rozvoj
* Asociace krajů ČR
* Svaz měst a obcí ČR
* Hospodářská komora ČR
* Bankovní asociace ČR

Schválil 74. výbor SVTP ČR dne 23. 9. 2008

Mohlo by se vám líbit...