Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků v AUC Nové Hrady

Ve dnech 7 – 8. června 2007 se v AUC Nové Hrady uskutečnila mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků (dále VTP).

Poradu řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Zúčastnili se jí zástupci 15 provozovaných VTP v ČR, CzechInvestu, MŠMT, Generálního konzulátu Drážďany, Města Nové Hrady, VŠE v Praze a Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání. Porady se zúčastnilo celkem 26 osob.

V průběhu porady se uskutečnilo dne 8. 6. 2007 od 8 hodin jednání 69. výboru SVTP ČR.

Program porady:

7. 6. 2007, čtvrtek
13:00 – Sraz účastníků na Zámku 136, ubytování
13.30 – prohlídka AUC Nové Hrady

15.00 – 18.00 Porada ředitelů – 1. část řídí ing. Pavel Švejda, CSc. FEng.
– kontrola plnění závěrů porady ředitelů v Brně, 2006
– národní síť VTP v ČR, elektronický katalog
– příprava 9. etapy akreditace VTP v ČR

19:00 – Společenský večer s překvapením v sále AUC

8. 6. 2007, pátek

8.00 – Výbor SVTP ČR a projektový tým NS VTP v ČR

10.00 – Porada ředitelů – 2. část, se závěry; sál AUC
– informace o projektech VTP v rámci programu PROSPERITA, příprava na období 2007-2013
– účast VTP v rámci inovační infrastruktury, mezinárodní spolupráce SVTP ČR
– INOVACE 2007, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 4. – 7. 12. 2007; prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem umístěných ve VTP; přihlášky do 12. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2007

12.00 – oběd, Rezidence Nové Hrady
– odjezd účastníků

K jednotlivým částem programu:

Prohlídka VTP
Ředitel AUC Nové Hrady D. Štys seznámil v úvodu účastníky porady s cíli, zaměřením činnosti a aktuálními úkoly tohoto akreditovaného VTP, informoval o jeho úlohách v rámci inovační infrastruktury Jihočeského kraje, sousedních euroregionů, o spolupráci v rámci ČR a o mezinárodní spolupráci tohoto VTP. Soustředil se na vymezení úkolů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, naplnění inkubační funkce VTP, formy transferu technologií, funkci Centra biologických technologií, přípravu letní školy pro střední a vysoké školy, zkušenosti ze spolupráce s pracovišti VaV (Jihočeská univerzita, Ústavy AV ČR, výzkumné ústavy, zahraniční partneři) a výsledky činnosti včetně inovačních produktů (akvarijní ryby a krmivo pro ně, biologické inženýrství, aj.). 

Na tento výklad navazovala prohlídka jednotlivých pracovišť AUC Nové Hrady spojená s diskuzí účastníků porady s představiteli AUC a inovačních firem umístěných v tomto VTP.

Porada ředitelů VTP
Účastníky porady přivítal starosta N. Hradů Vladimír Hokr. Ocenil, že se v jeho městě koná tato významná akce.

Prezident SVTP ČR P. Švejda ke kontrole plnění závěrů poslední porady v Brně 8. – 9. 6. 2006 konstatoval, že většina dohodnutých úkolů byla splněna. Zejména byla vydána publikace Vědeckotechnické parky v ČR, prezentovaná na úspěšném semináři v Rytířském sále Valdštejnského paláce v Praze dne 13. 11. 2006.

Současně poukázal na přetrvávající nedostatky v aktualizaci údajů o VTP a inovačních firmách v nich umístěných v rámci elektronického katalogu VTP. Poukázal na nedodržování základní terminologie vědeckotechnických parků v ČR. Základní typy – vědecký park (centrum), technologický park, podnikatelské a inovační centrum.

Zástupci CzechInvestu K. Hanušová a J. Branda podali informace (více na www.czechinvest.org) o připravovaném programu PROSPERITA na období 2007 – 2013 s tím, že SVTP ČR bude i nadále partnerem CzechInvestu v tomto programu. Podmínky spolupráce budou dohodnuty v následujícím období. Předpokládá se, že program bude vyhlášen v říjnu 2007. K jejich vystoupení byly podány informace o připravovaném velkém projektu VTP ČVUT a setkání zpracovatelů projektů VTP na podzim 2007.

P. Švejda informoval o stávajícím stavu Národní sítě VTP v ČR (údaje o akreditovaných, dalších provozovaných a připravovaných VTP, které tvoří tuto síť, jsou na www.svtp.cz) a elektronickém katalogu VTP SVTP ČR včetně nutnosti aktualizovat údaje o jednotlivých VTP v tomto katalogu.

Mimořádná pozornost byla dále věnována přípravě 9. etapy akreditace VTP v ČR. V souvislosti s ním a s vytvořením podmínek pro mezinárodní spolupráci SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných, připravila SVTP ČR informační materiály SVTP ČR v nákladu 1500 výtisků (obsahují základní údaje o Společnosti a tři vložené listy – základní informace AJ, kritéria pro akreditaci VTP Č/AJ a informace o vývoji počtu VTP v letech 1990 – 2007 s předpokladem na rok 2008 Č/AJ). Tyto materiály si převzali účastníci porady, jsou k dispozici v sekretariátu SVTP ČR. Po diskuzi bylo dohodnuto stávající kritéria pro akreditaci VTP v navržené struktuře. Podkladem k akreditaci budou údaje o VTP dle stavu k 31. 12. 2007 umístěné v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR. Rozhodnutí o akreditaci budou předána na XVIII. Valné hromadě SVTP ČR 6. 2. 2008.
Připravit cíle příhraniční spolupráce VTP s SVTP v SRN, Polsku, Slovensku a Rakousku a projednat je s VOEÚ našich ZÚ v těchto zemích 29. 6. 2007.

Zajistit účast SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v jednotlivých částech INOVACE 2007, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (4. – 7. 12. 2007):
* sympozium (14. ročník) – v rámci Diskusního fóra 6. 12. 2007 prezentovat VTP
* veletrh invencí a inovací (14. ročník) – prezentovat Národní síť VTP v ČR, jednotlivé VTP a inovační firmy v nich umístěné včetně inovačních firem, které dosáhly inovační zralosti a opustily VTP
* Cena Inovace roku 2007 (12. ročník) – přihlásit inovační produkty inovačních firem do soutěže (podmínky viz www.aipcr.cz); očekává se podání 4 přihlášek

Prezentovat VTP v rámci odborných týmů k inovačnímu podnikání v krajích, zahrnout je do připravované regionální inovační infrastruktury.

VTP v ČR se mohou přihlásit svými projekty do programu dvoustranné vědeckotechnické spolupráce KONTAKT, vyhlašovanému MŠMT; předány informační materiály KONTAKT 2007;

V průběhu druhého dne porady se uskutečnilo jednání 69. výboru SVTP ČR. Zápis je umístěn na www.svtp.cz.

Po ukončení jednání se uskutečnilo neformální setkání hostů v restauraci hotelu Rezidence. Mezinárodní porada ředitelů VTP byla hodnocena jako velmi úspěšná, byly projednány otázky zakládání, dalšího rozvoje a forem podpory VTP v ČR včetně spolupráce se slovenskými partnery. Přizvaní zástupci připravovaných VTP ocenili možnost seznámit se s dosavadními zkušenostmi v této oblasti.

Galerie fotografií z této porady ředitelů: 

Další porada ředitelů VTP se uskuteční ve Zlíně ve dnech 5. – 6. června 2008.

V Praze dne 25. 6. 2007

Zpracovali: Pavel Švejda
Iveta Němečková

Mohlo by se vám líbit...

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings