Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků v Brně

Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků

Ve dnech 8 – 9. června 2006 se v Brně uskutečnila mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků (dále VTP).

Poradu řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Zúčastnili se jí zástupci 20 provozovaných VTP v ČR, MPO, MŠMT a inovačních firem. Porady se dále zúčastnili zástupci organizací, které připravují projekty nových VTP (3) Porady se zúčastnilo celkem 28 osob.

První den porady byl věnován návštěvě VTP v Brně, představení podmínek vzniku, dalšího rozvoje a provozování níže uvedených VTP a inovačních firem v nich umístěných.

V průběhu porady se uskutečnilo dne 9. 6. 2006 od 8 hodin jednání 65. výboru SVTP ČR.

Program porady:

8. 6. 2006
13:00 – Sraz účastníků v hotelu Continental, ubytování

13.30 – Odjezd autobusem k návštěvě VTP v Brně:
* OLLI elektro
* Technologický park (FEI Company, IBM)
* JIC – Technologický inkubátor VUT

19:00 – Společenský večer s překvapením, hotel Continental
* předání osvědčení o akreditaci VTP v ČR

9. 6. 2006, pátek
8.00 – výbor SVTP ČR a projektový tým NS VTP v ČR

10.00 – Porada ředitelů VTP v ČR – hotel Continental řídil ing. Pavel Švejda, CSc. FEng.
– kontrola plnění závěrů porady ředitelů v Žilině, 2005
– národní síť VTP v ČR, elektronický katalog
– informace o projektech VTP v rámci programu PROSPERITA, příprava na období 2007-2013
– účast VTP v rámci inovační infrastruktury, mezinárodní spolupráce SVTP ČR
– INOVACE 2006, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 5. – 8. 12. 2006; prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem umístěných ve VTP; přihlášky do 11. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2006

13.00 – oběd, hotel Continental
– odjezd účastníků

K jednotlivým částem programu:

Prohlídka VTP
Účastníci porady navštívili vybrané VTP v Brně – OLLI elektro, ředitel P. Havlena (www.olli.cz); Technologický park – firmy FEI Company, ředitel J. Očadlík (www.feicompany.com); IBM, T. Budař ( www:-5.ibm.com/cz/delivery_center); Technologický inkubátor VUT, ředitel J. Hudeček (www.jic.cz)rámci jednotlivých prezentací byly zodpovězeny otázky týkající se rovněž dalšího předpokládaného rozvoje navštívených a dalších připravovaných VTP v Brně a v Jihomoravském kraji. Účastníkům porady byly poskytnuty písemné materiály.

Porada ředitelů VTP
Prezident SVTP ČR P. Švejda ke kontrole plnění závěrů poslední porady v Žilině 29. – 30. 9. 2005 poukázal na přetrvávající nedostatek v aktualizaci údajů o VTP a inovačních firmách v nich umístěných v rámci elektronického katalogu VTP. Poukázal na nedodržování základní terminologie vědeckotechnických parků v ČR. Základní typy – vědecký park (centrum), technologický park, podnikatelské a inovační centrum. Dosud nebyla vydána publikace „VTP v ČR“, v tomto období, vzhledem k terminologické nejednotnosti. Zpracované podklady jsou v rozporu s terminologií, obsaženou v základním aktuálním informačním materiálu SVTP ČR (3xA4).

Dále byly projednány plánované body programu. Po průběžné diskusi přijali účastníci tyto závěry, náměty a doporučení:

– úkoly z porady ředitelů VTP v ČR v Žilině 29. – 30. 9. 2005 jsou plněny;

– Národní síť VTP v ČR tvoří k 8. 6. 2006: 22 akreditovaných VTP, 2 další provozované VTP a neupřesněný počet připravovaných VTP; v rámci projektu Národní síť VTP v ČR sledovat a hodnotit počet inovačních firem umístěných ve VTP (nyní cca 150 umístěných inovačních firem) a inovační firmy, které dosáhly inovační zralosti a VTP opustily; informace o VTP (samostatná část databáze) a inovačních firmách v nich umístěných průběžně aktualizovat v části „inovační firmy“ databáze Technologický profil ČR (připravovaná verze 08 v roce 2006); informace o jednotlivých subjektech Národní sítě VTP v ČR budou uveřejněny v publikaci „VTP v ČR“ ;

– v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, umístěném na webu SVTP ČR, průběžně aktualizovat informace o jednotlivých VTP, doplnit chybějící informace u VTP uvedených na webu a informace o VTP, které dosud nejsou umístěny na webu; priorita: akreditované VTP, další provozované VTP, připravované VTP;

– informaci o podaných projektech v rámci OPPP podal P. Porák, MPO: dostatek projektů, zvýšená kvalita, schváleny projekty za cca 1,2 mld. Kč, nedostatečný počet hodnotitelů; málo žádostí o platbu, poslední žádost do 30. 6. 2008, požadavek kvalitní investiční dokumentace; operační programy projedná vláda ČR do 30. 6. 2006, zvýšená pozornost připravovaným OP Výzkum a vývoj pro inovace, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Podnikání a inovace.

– SVTP ČR řeší od 10/2003 projekt v rámci programu INGO (LA 200). SVTP ČR spolupracuje v rámci programu INGO s těmito mezinárodními partnery:
* multilaterální spolupráce – SPICE, IASP, EBN
* bilaterální spolupráce – sdružení vědeckotechnických parků v SRN, Francii, Itálii, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Rakousku, Polsku, Slovensku, RF a ČLR

– výsledky projektu LA 200, řešitel P. Švejda, součinnost se členy výboru SVTP ČR a vybranými řediteli VTP, přispívají k navazování spolupráce jednotlivých společností VTP, VTP a vytvářejí předpoklady pro spolupráci inovačních firem umístěných ve VTP; potvrzují mezinárodní kompatibilitu a poslání a postavení SVTP ČR v rámci národních,evropských a světových sítí VTP;

– připravit nový projekt v rámci programu INGO MŠMT na období 2007-2010; rozšíření o země Indočíny a Švýcarsko

– zajistit účast SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v jednotlivých částech INOVACE 2006, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (5. – 8. 12. 2006):
* sympozium (13. ročník) – v rámci Diskusního fóra 7. 12. 2006 prezentovat VTP
* veletrh invencí a inovací (13. ročník) – prezentovat Národní síť VTP v ČR, jednotlivé VTP a inovační firmy v nich umístěné včetně inovačních firem, které dosáhly inovační zralosti a opustily VTP
* Cena Inovace roku 2006 (11. ročník) – přihlásit inovační produkty inovačních firem do soutěže (podmínky viz www.aipcr.cz )

– VTP v ČR se mohou přihlásit svými projekty do programu dvoustranné vědeckotechnické spolupráce KONTAKT, vyhlašovanému MŠMT; předány informační materiály KONTAKT 2006;

– křest publikace „VTP v ČR“ se uskuteční při příležitosti semináře „VTP v ČR“ v Senátu Parlamentu ČR v říjnu 2006;

– P. Švejda uvedl možnost prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem v rámci veletrhu EUREGIA 2006 v Lipsku ve dnech 23. – 25. 10. 2006 včetně účasti v doprovodném programu
* přihlásit účast včetně informačních materiálů
T: 31. 7. 2006
Z: ředitelé VTP

V průběhu společenského večera převzali přítomní ředitelé VTP akreditační osvědčení. K datu porady bylo ze 22 osvědčení předáno 17, dosud nebyla předána osvědčení VTP VZLU Praha, PIC Most, TP Chomutov, CTTV-INOTEX Dvůr Králové nad Labem a VTP Dakol Petrovice u Karviné.

Překvapením byla ochutnávka vín (5 bílých, 1 růžové, 2 červené) s výkladem certifikovaného poradce firmy Eurowines, s.r.o. R. Hradilové.

V průběhu druhého dne porady se uskutečnilo jednání 65. výboru SVTP ČR. Zápis je umístěn na www.svtp.cz

Po ukončení jednání se uskutečnilo neformální setkání hostů v restauraci hotelu Continental. Mezinárodní porada ředitelů VTP byla hodnocena jako velmi úspěšná, byly projednány otázky zakládání, dalšího rozvoje a forem podpory VTP v ČR včetně spolupráce se slovenskými partnery. Přizvaní zástupci připravovaných VTP ocenili možnost seznámit se s dosavadními zkušenostmi v této oblasti.

Další porada ředitelů VTP se uskuteční v Nových Hradech ve dnech 7. – 8. června 2007.

V Praze dne 22. 6. 2006

Zpracovali: Pavel Švejda
Iveta Němečková

Mohlo by se vám líbit...

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings