Pozvánka na jednání XVI. valné hromady SVTP ČR

Pozvánka na jednání XVI. valné hromady SVTP ČR

Vážená paní,
Vážený pane,

v souladu s plánem činnosti a článkem 13 stanov Společnosti vědeckotechnických parků ČR Vás srdečně zvu na jednání XVI. valné hromady. Uskuteční se ve středu 22. února 2006 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 417 (4. patro) budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.

Program jednání XVI. valné hromady:

9.30 – prezence účastníků

I. část – veřejná moderuje ing. Jaroslav Lakomý, viceprezident SVTP ČR

10.00

– Národní síť VTP v ČR; 8. etapa akreditace; mezinárodní spolupráce SVTP ČR Ing. Pavel Švejda, CSc.
– Strukturální fondy EU – podpora zakládání a dalšího rozvoje VTP v ČR
Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu
– Úloha VTP při přípravě odborníků pro oblast inovačního podnikání Mgr. Jaroslava B. Sporková

11.30 – diskuse

12.00 – 13.00 přestávka (oběd v Klubu techniků)

II. část – jednání valné hromady – členové SVTP ČR moderuje ing. Jaroslav Lakomý
13.00 –

1. Zahájení, návrhová a volební komise
2. Zpráva o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XV. valné hromady 19. 1. 2005
Ing. Pavel Švejda, CSc.
3. Zpráva o hospodaření SVTP ČR v roce 2005
Iveta Němečková
4. Zpráva revizní komise SVTP ČR
Doc. ing. Josef Vaner, DrSc., předseda revizní komise SVTP ČR
5. Hlavní úkoly a návrh rozpočtu SVTP ČR na rok 2006
Ing. Pavel Švejda, CSc.
6. Diskuse
7. Návrh usnesení
8. Závěr

Předpokládaný závěr v 14.30 hodin.

Prosím o potvrzení účasti (e-mail: svejda@svtp.cz), příp. tel. 221082275, fax 221082276) do 20. 2. 2006.

Těším se na Vaši aktivní účast

Ing. Pavel Švejda, CSc., v. r.
prezident
Členům Společnosti vědeckotechnických parků ČR a hostům XVI. valné hromady SVTP ČR

Mohlo by se vám líbit...