Podpis dohody o spolupráci na II. Česko-Polském hospodářském fóru

Vzájemnou vůli k budoucí spolupráci oficiálně potvrdili svými podpisy na II. Česko-Polském hospodářském fóru, konaném v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu, dne 4. 10. 2011 v Brně, pan Pavel Švejda (prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR) za českou stranu a pan Roman Trzaskalik (prezident Stowarzyszeniem Krajowego Forum Parków Przemyslowych i Parków Technologicznych) za polskou stranu.

Podpisu byli přítomni zástupci ministerstva obchodu a průmyslu ČR v čele s ministrem Martinem Kocourkem a zástupci ministerstva hospodářství Polské republiky v čele s náměstkyní ministra, představitel Svazu zaměstnavatelů PR, prezident Hospodářské komory ČR a další významní hosté.

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. byl iniciátorem a zprostředkovatelem dosažení podpisu této Dohody o spolupráci, která deklaruje vzájemnou spolupráci v oblasti výměny zkušeností obou organizací, jednotlivých vědeckotechnických parků i inovačních firem v nich umístěných, vzájemnou koordinaci při přípravě public relations, spolupráci při účasti na tuzemských nebo zahraničních výstavách, veletrzích nebo konferencích.

Dohoda otevírá možnost mezinárodní spolupráce mezi vědeckotechnickými parky a podnikatelskými inkubátory na společných projektech i příležitost pro inovační firmy najít obchodní partnery nebo partnery pro společné projekty. Více informací o polském partnerovi najdete na www.forumparkow.pl, popřípadě kontaktujte Vědecko-technologický park Ostrava, a.s..

Galerii z pořádané akce najdete zde …

Mohlo by se vám líbit...