Výroční konference ADT 2010

Ve dnech 26. až 29. září 2010 se zůčastnil ing. Josef Hassmann CSc., člen výboru SVTP ČR zodpovědný za  kontakty s ADT, výroční konference této společnosti. V následujícím textu se s vámi podělí o dojmy a zkušenosti z této akce.

Konference ADT

Ve dnech 26. až 28.září 2010 se konala v Bautzenu výroční konference společnosti ADT, obdoby naší společnosti SVTP ČR.  Konference se zůčastnilo cca 60 zástupců technologických center z různých regionů Německa. Konferenci zahájili přivítacími projevy Dr. Dressel president společnosti ADT, pánové Zimmer-Conrad ministerský rada saského ministerstva hospodářství a landrát Harig, nejvyšší představitel oblasti Bautzen.

Pozoruhodné na jejich vystoupeních byla skutečnost, že se nejednalo pouze o uvítací vystoupení, pánové se především věnovali úloze technologických center v regionech a úloze pro další rozvoj těchto regionů. V Německu jak je obvyklé,  má vše svůj řád a smysl a podobně je to i v oblasti technologických center. Byla vytvořena síť Gründerzetren, tedy center zřizovatelů. Zřizovatelé jsou v tomto případě především regionální nebo státní instituce a účelem center je sloužit regionálnímu rozvoji a to i bez přímé vazby na místní vysokoškolské zázemí. Právě takovým případem je region Bautzen, který při cca 250 tis. obyvatelích a skutečnosti,že v oblasti působí v podstatě pouze dvě velké společnosti, a nemá žádné vysokoškolské pracoviště, „ uživí „ tři taková centra.

Pozoruhodná je v německém systému i úloha hospodářské komory. IHK tím, že má povinné členství všech podnikatelských subjektů není nucena se pro zajištění prostředků pro činnost soustřeďovat  tolik na účast v projektech podporovaných z fondů EU, především působí jako vazba mezi potřebami průmyslu a technologickými centry jako zprostředkovateli inovací. Tyto inovace pak centra zajišťují ve spolupráci především s vysokými školami bez ohledu na alokaci a tak se do jednotlivých regionů dostává v dané technologické oblasti to nejlepší, co může trh nabídnout. Všechny tři složky systému pak mají z tohoto vztahu profit. Region získává technický a ekonomický následně i sociální efekt, průmysl získává potřebné inovační podněty a technologická centra se věnují především poradenství jak dosáhnout požadovaného efektu a současně vytvářejí pro podnikatele inovační prostředí ve spolupráci s vysokými školami, které se tak udržují na špičce technického rozvoje. Samozřejmě že technologická centra vytvářejí i podmínky pro rozvoj začínajících myšlenek a odlehčují těmto firmám v rutinní činnosti, za což dostávají rovněž prostředky pro svoji činnost a přežití. Na druhé straně byla pozoruhodná poznámka dr. Dressela, že pouze 2% firem fungujících v rámci technologických center vznikají systémem spin off z vysokých škol.

Ne vše je samozřejmě dokonalé a i kolegové v technologických centrech v Německu se potýkají s problémy. Zajímavý v tomto ohledu byl příspěvek kolegy Hehla z TC Augburg. Ten se věnoval mimo jiné i problémům, které centru přináší masivní investování v minulosti. Např. jejich centrum, které má k dispozici 6000m2 bylo vybudováno za částku 8 mil.€, což v současnosti významně zatěžuje ekonomiku centra. Porovnáme-li tuto skutečnost s naší realitou, kdy např. naše centrum bylo rekonstruováno do použitelného stavu za 10 mil. Kč a získalo se tak 3000 m2, je to významný nepoměr, na druhou stranu jsou tyto informace minimálně poučné v souvislosti s informacemi o projektech současné etapy Prosperita a VaVPI. Některé aktivity se začínají řešit i v našich podmínkách obdobně. Např. projekt CEBBIS, jehož nositelem je CSP ČVUT Praha a na němž se spoluúčastní i naše centrum si klade za cíl lépe propojit potřeby průmyslu s potenciálem výzkumně vývojové základny a vysokých škol. Celkově lze říci, že sice potenciál Německa a České republiky je nesrovnatelný, ale právě i proto by bylo vhodné vnímat  pozitiva ale i chyby tohoto velkého průmyslového a inovačního prostoru.

Ing. Josef Hassmann CSc.
ředitel TP Chomutov
Autor je členem výboru SVTP ČR (poznámka editora)  j.hassmann@tpcv.cz

Fotogalerie z této akce

Mohlo by se vám líbit...