99. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, z.s.

Z á p i s z 99. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 9. 12. 2014 v zasedací místnosti č. 414, Novotného lávka 5, Praha 1. 

Program jednání:

  1. Kontrola plnění závěrů 98. výboru 23. 9. 2014
  2. Informace k přípravě úpravy stanov SVTP ČR od 2015
  3. Informace z regionů (zasílat J. Lakomému k umístění na web – průběžně)
  4. Závěry INOVACE 2014, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 2. – 5. 12. 2014
  5. Příprava VH SVTP ČR 12. 2. 2015
  6. Projekt SPINNET – udržitelnost projektu
  7. Různé

 Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Zápis z jednání zde SVTP 091214

Mohlo by se vám líbit...