11. jednání projektového týmu „Národní síť vědeckotechnických parků v ČR“

Zápis z 11. jednání projektového týmu Národní síť vědeckotechnických parků v ČR, konaného dne 26. 6. 2002 v místnosti č. 136, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, J. Lakomý
Omluven: P. Janák

Program jednání:
1. Aktuální stav NS VTP v ČR
* akreditované VTP
* ostatní provozované VTP
* připravované VTP
2. Elektronický katalog VTP v ČR
3. Informace o počtu inovačních firem umístěných ve VTP a počtu pracovníků těchto firem
4. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– v ČR je v provozu 20 akreditovaných VTP, 10 ostatních provozovaných VTP a 12 připravovaných VTP
– umístit informaci o připravovaných VTP na web SVTP ČR, část Katalog (třetí skupina VTP) v rozsahu akreditovaných a ostatních provozovaných VTP
* připravit návrh postupu umístění této informace
T: 31. 7. 2002
Z: J. Lakomý
* zaslat kontaktním osobám, které garantují přípravu VTP informaci o možnosti využití web SVTP ČR s pokyny k umístění těchto informací
T: 30. 8. 2002
Z: P. Švejda

k bodu 2
– přetrvávají nedostatky v elektronickém katalogu VTP; příklady nedostatků:
* neuveden přehled inovačních firem u BIC Brno a TC AV ČR
* neuvedeny firmy u IDOS Praha
* neuvedeny počty pracovníků u TP Řež a TP VZLÚ Praha

– doplnit a aktualizovat údaje v elektronickém katalogu (3 části – akreditované, ostatní provozované a připravované)
T: průběžně
Z: členové projektového týmu v součinnosti s členy výboru SVTP ČR a řediteli VTP v ČR

k bodu 3
– vzhledem k neúplným informacím ad 2 není možno stanovit přesně oba tyto parametry (vzhledem k účasti ČR v projektu ESPIC – European Science Park Information & Communication – nutno dořešit co nejdříve – jde o důvěryhodnost SVTP ČR a ČR)

k bodu 4
– byl odsouhlasen rozsah prací k zajištění mezinárodní spolupráce SVTP ČR při řešení úkolů elektronické propojení národní sítě VTP v ČR se zahraničními partnery

– další, 12. jednání projektového týmu se uskuteční ve středu 2. 10. 2002 od 13 hodin v místnosti č. 136, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky nebudou rozesílány). Budou projednány aktualizované údaje v elektronickém katalogu VTP v ČR k jejich použití v rámci projektu ESPIC.

Členům projektového týmu přeji hezkou dovolenou a jsem s pozdravem

Pavel Švejda

Mohlo by se vám líbit...