47. jednání výboru SVTP ČR

Zápis z jednání  47. výboru SVTP ČR

Dne 26.6.2002 se ukutečnila schůze výboru SVTP ČR v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Komárek, J. Naxera, P. Švejda, J. Lakomý
Omluveni: K. Bořecký, J. Chaloupka, P. Janák, K. Klusáček, J. Kunčický
Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 46. výboru SVTP ČR dne 20. 3. 2002
2. Závěry celostátní porady ředitelů VTP v ČR v Plzni, 6. – 7. 6. 2002
3. Informace z regionů
4. Informace o projektu BRIS
5. Účast SVTP ČR na INOVACE 2002, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. 3.-6.12.2002
6. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR
7. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Komárek.

Dohodnuté závěry:

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP v ČR
T: průběžně
Z. členové výboru SVTP ČR
– předat zbývající osvědčení o akreditaci VTP firmě IDOS Praha, spol. s r.o.
T: do 2. 10. 2002
Z: P. Komárek, P. Švejda
– v součinnosti s MPO připravit návrh umístění informací o schválených projektech VTP v rámci programu PARK II na web SVTP ČR s uvedením informací o nabízených službách těchto VTP
T: 2. 10. 2002
Z: P. Komárek

k bodu 2
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci o přípravě, průběhu a závěrech celostátní porady ředitelů VTP v ČR s těmito závěry:
– porada proběhla na vysoké úrovni, oceněna úloha VTP Plzeň při jejím zajištění
– umístit informaci na web SVTP ČR
T: 2. 7. 2002
Z: J. Naxera, J. Lakomý

k bodu 3
– informace z regionů postupně předložili J. Naxera, J. Lakomý, P. Komárek, P. Švejda s těmito nejdůležitějšími závěry:
– kladné hodnocení výsledků celostátní porady ředitelů VTP v ČR
– oceněna úloha města Plzně při vkládání pozemků a objektů do rozvojových projektů
– prosazovat regionální aspekty VTP v rámci PRK
– zvýšená úloha investic do strategických služeb (projekty s vyšší přidanou hodnotou)
– setkání Jihočeské hospodářské komory s partnery v Horním Rakousku a Dolním Bavorsku v Linci dne 17. 6. 2002 potvrdilo nezbytnost mezinárodní spolupráci při vytváření regionální inovační infrastruktury a úlohu VTP v ní
– připravit workshop k přípravě VTP jižní Čechy v Českých Budějovicích (potvrzena součinnost výboru SVTP ČR)
T: říjen 2002
Z: J. Lakomý
– v návaznosti na tento workshop připravit česko-rakouský seminář
– příprava Vědeckého parku Praha dle zkušeností švédského univerzitního města Lund
– příprava jednání s ředitelem RRA střední Čechy k vytváření středočeské inovační infrastruktury a úlohy ITC-VÚK Panenské Břežany v ní
– odsouhlasen projekt CBC Phare – malé projekty na podporu spolupráce jižní Moravy s technologickými centry Rakouska – příprava prezentace inovačního podnikání pod záštitou AIP ČR na 44. MSV v Brně 16. – 20. 9. 2002 s představením úkolů SVTP ČR
– probíhá příprava VTP v Kadani a v Jirkově
– příprava sekce Vědeckotechnické parky v rámci sympoziální části INOVACE 2002, Most 5. 12. 2002

k bodu 4
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informace o projektu BRIS, aktuální informace jsou umístěny na www.bris.cz
– umístit informaci o projektu BRIS s odkazem na výše uvedený web na domovskou stránku SVTP ČR
T: 2. 7. 2002
Z: J. Lakomý

k bodu 5
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci o přípravě INOVACE 2002, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR:
– 9. mezinárodní sympozium (3. – 6. 12. 2002)
dne 3. 12.
– 10.00 – 15.30 – úvodní plenární sekce
– 16.00 – 17.30 – vernisáž výstavy a její prohlídka
– 18.00 – 20.00 – setkání účastníků INOVACE 2002 (Klub techniků)
dne 4. 12.
– 9.00 – 16.00 – mezinárodní spolupráce ve VaV a inovacích
– 14.00 – 17.00 – Technologie životního prostředí

dne 5. 12.
– 9.00 – 13.00 – CEERDA Eureka
– 10.00 – 14.00 – Vědeckotechnické parky v rámci SEI (Most)
– 10.00 – 16.00 – 3. setkání inovačních firem SRN, SR, ČR a dalších zemí
dne 6. 12.
– 10.00 – 11.00 – závěry INOVACE 2002
– 11.00 – 12.00 – vyhlášení výsledků 7. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2002
– 13.00 – 15.00 – jednání orgánů AIP ČR

– 9. mezinárodní veletrh invencí a inovací (3. – 6. 12. 2002) platí struktura výstavních sekcí uveřejněná v písemné informaci INOVACE 2002
Výstavní část se uskuteční v přízemí a 4 NP budovy ČSVTS.

– 7. ročník Ceny Inovace roku 2002 platí informace uveřejněná v písemné informaci INOVACE 2002

– vyplnit Anketu INOVACE 2002 (je přiložena v ip tt 2/2002) a zaslat ji AIP ČR, Novotného lávka 5, Praha 1
T: 12. 7. 2002
Z: členové výboru SVTP ČR

– zaslat náměty k programu sympoziální a výstavní části a potvrdit návrh svojí účasti na INOVACE 2002 (e-mail: svejda@svtp.cz)
T: 15. 8. 2002
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 6
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci řešitele projektu INGO SVTP ČR P. Švejdy s těmito závěry:
– lektronické propojení národní sítě VTP v ČR se zahraničními partnery řeší projektový tým Národní síť VTP v ČR – úkoly jsou zajišťovány v souladu s cíli projektu
– součinnost se SPICE/ICECE je zajišťována dle projektu; příprava jednání SPICE na sekci Vědeckotechnické parky v Mostu 5. 12. 2002
Z: K. Bořecký
– součinnost s IASP je zajišťována dle projektu (účast J. Naxery na jednání v Tallinnu 9.-11.6. 2002, příprava účasti P. Komárka na jednání v Quebec)
– součinnost s EBN je zajišťována dle projektu (P. Komárek členem výboru EBN)

k zajištění bilaterální spolupráce s UKSPA:
– pozvat zástupce UKSPA na INOVACE 2002
– zúčastnit se vybraného jednání UKSPA v 2. pololetí 2002 (informace o národní síti VTP v ČR, příprava semináře „Strukturální fondy“ v roce 2002)
Z: J. Naxera

k zajištění bilaterální spolupráce s ADT:
– delegování K. Bořeckého schváleno na 45. výboru SVTP ČR

k zajištění bilaterální spolupráce s France Technopoles:
– úkoly uvedené v projektu projednat ve smíšené francouzsko-české komisi pro vědeckotechnickou spolupráci
– projednat se Stálou misí ČR v Ženevě aktuální úkoly v rámci součinnosti s CERN na období 2003 – 2005
Z: P. Švejda

k zajištění bilaterální spolupráce s VTP v ČLR:
– k účasti na workshopu v Shanghaji (14. – 28. 10. 2002) přihlášeni P. Romaniak a V. Hřiba
– součinnost s Radou velvyslanectví ČLR v ČR a při přijetí delegace ČLR v ČR 4. – 8. 7. 2002, prezentace úspěšných inovačních produktů ČR v ČLR a umístění inovačních firem z ČLR ve VTP v ČR
Z: P. Švejda, J. Chaloupka

k zajištění bilaterální spolupráce s VTÖ v Rakousku:
– účast na vybrané konferenci VTÖ a pozvání zástupců VTÖ na seminář k přípravě VTP jižní Čechy
T: 4. čtvrtletí 2002
Z: J. Chaloupka, J. Lakomý

k zajištění bilaterální spolupráce s VTP na Slovensku:
– zajištění dvoustranných konzultací včetně informací mezivládní komisi pro vědeckotechnickou spolupráci SR a ČR, příprava prezentace obou společností na konferenci k programu PARK v Českém centru Bratislava (záštita velvyslanec ČR v SR, účast ministrů školství obou zemí)
T: listopad 2002
Z: P. Švejda

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci J. Naxery z účasti na konferenci IASP v Tallinnu (zahájení prezident Estonska, účast primátora, rektora a dalších významných osobností; SPICE meeting)
– připravit informaci o této konferenci do ip tt 3/2002
T: 28. 8. 2002
Z: J. Naxera

– výbor SVTP ČR schválil účast SVTP ČR v projektu ESPIC (vstupní poplatek do projektu 300 EUR – doklad bude zaslán)
T: průběžně
Z: P. Švejda, J. Naxera. J. Lakomý

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci P. Komárka o konferenci EBN na Sardinii 5. – 7. 6. 2002 (vazby na EK, kladné hodnocení setkání na Madeiře, smlouva mezi EK a EBN o použití loga EC BIC)

k bodu 7
– další, 48. výbor SVTP ČR se uskuteční ve středu 2. října 2002 od 10 hodin na Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 23. 9. 2002)
Z: P. Komárek, P. Švejda

V Praze dne 27. 6. 2002

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy.
Cookies settings
Souhlasím
Odmítám
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings