18. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

Zápis z 18. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 8. 12. 2004 v kanceláři č. 136, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, J. Chaloupka, J. Lakomý
Omluven: P. Janák

Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů 17. jednání projektového týmu 17. 3. 2004
2. Příprava projektů VTP v rámci programu PROSPERITA OPPP
3. Aktuální stav NS VTP v ČR
4. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda

Dohodnuté závěry:

k bodu 1

– přetrvávají nedostatky při zabezpečování aktualizace údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR; doplnit chybějící údaje
T: ihned
Z: ředitelé VTP v ČR

k bodu 2
– SVTP ČR není známa informace o aktuálním stavu přípravy projektů v rámci programu PROSPERITA OPPP

– předložit informaci o přípravě projektů v rámci tohoto programu na XV. valné hromadě SVTP ČR (informace o jednotlivých projektech spolu s informacemi o VTP v krajích umisťovat na www.svtp.cz)
T: 19. 1. 2005
Z: J. Lakomý

k bodu 3
– k datu konání 18.jednání projektového týmu tvoří NS VTP v ČR 24 akreditovaných VTP, další 2 provozované a 13 připravovaných VTP

k bodu 4
– projektový tým vzal na vědomí informaci o postupu hodnocení BIC v rámci EBN (v rámci připravovaných kritérií EBN není řešen komplexní vztah k VTP obdobně jako v podmínkách SVTP ČR, kdy VTP je nadřazený pojem, vyjadřující jednotlivé základní typy VTP – vědecký park nebo centrum, technologický park nebo centrum, podnikatelské a inovační centrum)

– využít zahraniční zkušenosti partnerů SVTP ČR v rámci přípravy 8. etapy akreditace VTP v ČR (na období od 1. 1. 2006 – 31. 12. 2007); kritéria schválit do 22. 9. 2005

– další, 19. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 23. 3. 2005 od 12 hodin v kanceláři č. 136, Novotného lávka 5, Praha 1

(pozvánky rozeslat do 16. 3. 2005)
Z: P. Švejda

V Praze dne 10. 12. 2004
Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...