19. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

Zápis z 19. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 23. 3. 2005 v kanceláři č. 136, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, J. Chaloupka, J. Lakomý

Omluven: P. Janák

Přizvána: I. Němečková

Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů 18. jednání projektového týmu 8. 12. 2004
2. Informace o akreditovaných VTP v ČR
3. Informace o provozovaných neakreditovaných VTP v ČR
4. Informace o připravovaných VTP v ČR (program PROSPERITA, aj.)
5. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda. Úvodem informoval o rozhodnutí výboru SVTP ČR 23. 3. 2005, který pověřil projektový tým NS VTP v ČR prováděním akreditace VTP v ČR.

Dohodnuté závěry:

k bodu 1

– přetrvávají nedostatky při zabezpečování aktualizace údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR; doplnit chybějící údaje
T: ihned
Z: ředitelé VTP v ČR
– BC Litvínov ukončil činnost VTP a členství ve SVTP ČR k 7. 2. 2005 na základě rozhodnutí Města Litvínova

k bodu 2
– k dnešnímu dni funguje v ČR 23 akreditovaných VTP

k bodu 3
– k dnešnímu dni fungují v ČR 2 provozované neakreditované VTP

k bodu 4
– projektový tým vzal na vědomí informaci o připravovaných projektech VTP v rámci programu PROSPERITA
– v součinnosti s MPO a Czechinvest předložit informaci o přijatých a připravovaných projektech v rámci tohoto programu na konferenci „Inovace a technologie v rozvoji regionů“, 20. 4. 2005, Brno

k bodu 5
– J. Chaloupka podal informaci o zabezpečování činnosti Národního komitétu EBN a předložil návrh součinnosti tohoto komitétu se SVTP ČR

– další, 20. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 15. 6. 2005 od 12 hodin v kanceláři č. 136, Novotného lávka 5, Praha 1
(pozvánky rozeslat do 6. 6. 2005)
Z: P. Švejda

V Praze dne 24. 3. 2005
Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...