22. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

Zápis z 22. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 6. 6. 2008 v zasedací místnosti penzionu Diana, Teplice nad Bečvou

Přítomni: P. Švejda, V. Hřiba, J. Lakomý

Omluven: P. Janák

Přizvána: I. Němečková

Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů 21. projektového týmu 18. 3. 2008
2. Aktuální stav NS VTP v ČR
3. Doporučení pro akreditační komisi
4. Doporučení k mezinárodní spolupráci VTP
5. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda.

Dohodnuté závěry:

k bodu 1
– závěry projektového týmu jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2
– NS VTP v ČR tvoří k 6. 6. 2008 akreditované, další provozované a připravované VTP, z toho VTP ve výstavbě:
* počet akreditovaných VTP se průběžně vyvíjí, akreditaci schvaluje akreditační komise SVTP ČR (schváleno 19 akreditovaných VTP, předáno 17 osvědčení o akreditaci; další 4 VTP jsou v etapě ověřování; probíhá postupné zahajování provozu dokončených VTP v rámci programu Prosperita I – tyto VTP budou postupně akreditovány, po splnění kritérií, na základě písemné žádosti VTP na základě informací o těchto VTP umístěných na www.svtp.cz, část Elektronický katalog

k bodu 3
– průběžně hodnotit plnění kritérií pro akreditaci VTP ad 2
Z: P. Švejda, předseda akreditační komise

k bodu 4
– členové projektového týmu vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě systémového řešení mezinárodní spolupráce VTP a inovačních firem v nich umístěných; zajistit tento postup:
* zpracovat přehled o mezinárodní spolupráci (partnerech) VTP v ČR; využít informace v rámci přípravy publikace „VTP v ČR“
T: 31. 7. 2008
Z: J. Lakomý

* pro prezentaci SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných na INOVACE 2008 (2. – 5. 12. 2008) připravit informaci o mezinárodní spolupráci; zahrnout nově navržené a potvrzené zahraniční partnery VTP v ČR; zhodnotit na výboru SVTP ČR 9. 12. 2008
Z: P. Švejda, I. Němečková

k bodu 5

– další, 23. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 23. 9. 2008 v Praze
Z: P. Švejda

V Praze dne 12. 6. 2008
Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...