Pozvánka na na jednání XVIII. valné hromady SVTP ČR

Pozvánka na na jednání XVIII. valné hromady SVTP ČR

Vážená paní,
Vážený pane,

v souladu s plánem činnosti a článkem 13 stanov Společnosti vědeckotechnických parků ČR Vás srdečně zvu na jednání XVIII. valné hromady.

Uskuteční se ve středu 6. února 2008 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 417 (4. patro) budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.

Program jednání XVIII. valné hromady:

9.30 – prezence účastníků

I. část – veřejná moderuje ing. Jaroslav Lakomý, viceprezident SVTP ČR

10.00

Národní síť VTP v ČR; 9. etapa akreditace VTP;

–  Mezinárodní spolupráce SVTP ČR
–  Předání diplomů „Akreditace VTP“ Ing. Pavel Švejda, CSc.

Výsledky programu PROSPERITA I, příprava programu PROSPERITA II
Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ing. Petr Kolář, CzechInvest

diskuse

12.30 – 13.00 přestávka (občerstvení)

II. část – jednání valné hromady – členové SVTP ČR moderuje ing. Jaroslav Lakomý

13.00 –

1. Zahájení, volba návrhové a volební komise

2. Zpráva o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XVII. valné hromady 26. 2. 2007 Ing. Pavel Švejda, CSc.
3. Zpráva o hospodaření SVTP ČR v roce 2007 Iveta Němečková
4. Zpráva revizní komise SVTP ČR Doc. ing. Josef Vaner, DrSc., předseda revizní komise SVTP ČR
5. Volba členů výboru a prezidenta SVTP ČR
6. Hlavní úkoly na období do roku 2012, hlavní úkoly a návrh rozpočtu SVTP ČR na rok 2008 Ing. Pavel Švejda, CSc.
7. Diskuse
8. Návrh usnesení
9. Závěr

Předpokládaný závěr v 15.00 hodin.

Prosím o potvrzení účasti (e-mail: nemeckova@aipcr.cz), fax 221082276 do 4. 2. 2008.

Těším se na Vaši aktivní účast

Ing. Pavel Švejda, CSc., v. r.
prezident

Členům Společnosti vědeckotechnických parků ČR a hostům XVIII. valné hromady SVTP ČR

Mohlo by se vám líbit...