14. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

Zápis ze 14. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 19. 3. 2003 v kanceláři č. 136, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, P. Janák, J. Lakomý
Přizvána: I. Němečková

Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů 13. jednání projektového týmu 11. 12. 2002
2. Poznatky za zajišťování webu SVTP ČR v roce 2002
3. Web SVTP ČR v roce 2003
4. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda

Dohodnuté závěry:
k bodu 1
– přetrvávají nedostatky při zabezpečování aktualizace údajů v el. katalogu VTP v ČR; doplnit chybějící údaje
T: ihned
Z: ředitelé VTP v ČR

k bodu 2
– v průběhu roku 2002 se podařilo splnit cíle webu SVTP ČR pro zabezpečování mezinárodní spolupráce SVTP ČR
– zvýšila se návštěvnost webu
– přetrvávají nedostatky ad 1
– ocenit činnost týmu – J. Lakomý, T. Mráz a P. Švejda

k bodu 3
– v průběhu roku 2003 navázat na výsledky minulého roku

– zabezpečit činnost redakční rady webu SVTP ČR ve složení J. Lakomý (předseda), J. Naxera, P. Švejda; J. Lakomý bude od 20. 3. 2003 pracovat ve funkci člena redakční rady časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (předseda RR ip tt P. Švejda)

– vyhodnotit stávající ankety a připravit nové ankety; připravit perspektivní zařazení informací o inovačních firmách (dále IF) majících zájem o umístění ve VTP, IF umístěných ve VTP a IF, které dosáhly inovační zralosti, opustily VTP a dále se rozvíjejí mimo VTP
T: 31. 3. 2003
Z: J. Lakomý

k bodu 4
– další, 15. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 25. 6. 2003
Z: P. Švejda

V Praze dne 19. 3. 2003
Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...