Autor: Vít Hřiba

Vědeckotechnický park Brno

Předmětem projektu je vybudování nového vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru v Brně, jehož základním smyslem je podpořit hospodářský rozvoj regionu, rozvoj konkurenceschopnosti a přenos výsledků výzkumu a vývoje na trh. Hlavním cílem projektu je vytvoření...