61. jednání výboru SVTP ČR

Zápis ze 61. jednání výboru SVTP ČR, konaného dne 30. 9. 2005 v zasedací místnosti hotelu Grand, Žilina

Přítomni: P. Švejda, J.Chaloupka, P. Janák, J. Lakomý, J. Klementová,

Omluveni: J. Barabáš (před zahájením porady odjel na ředitelský kontrolní den BIC Ostrava od 11 hodin), K. Bořecký (zaslal písemné informace k jednotlivým bodům jednání), H. Štoselová

Přizváni: účastníci mezinárodní porady ředitelů VTP v ČR (29. – 30. 9. 2005); k bodu 2 vystoupili P. Porák (MPO), P. Kolář (CzechInvest), G. Krčmařová (CESNET); do diskuse ke všem bodům jednání se zapojili všichni účastníci jednání;
Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 60. výboru SVTP ČR 31. 5. 2005
2. Informace o rozvoji Národní sítě VTP v ČR s využitím programu PROSPERITA OPPP; připojení Národní sítě VTP v ČR k síti CESNET
3. Aktuální stav přípravy publikace „VTP v ČR“
4. Příprava 8. etapy akreditace VTP v ČR
5. Různé
* úkoly VTP při vytváření regionální inovační infrastruktury
* podpora zakládání a dalšího rozvoje VTP v ČR
* spolupráce VTP v SR a ČR

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda. Připomenul, že R. Fedorek požádal o uvolnění z funkce člena výboru SVTP ČR k 30. 4. 2005 vzhledem ke změně jeho pracovního zařazení. Dále uvedl, že P. Komárek ukončil svoji funkci ředitele TIC ČVUT v Praze k 30. 6. 2005 a v této souvislosti požádal o uvolnění z funkce člena výboru SVTP ČR. Noví členové výboru SVTP ČR se zodpovědností za úkoly výše uvedených členů výboru budou schváleni na XVI.valné hromadě SVTP ČR 8. 2. 2006. Dočasně tuto zodpovědnost přebírá P. Švejda.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP SVTP ČR
Z. členové výboru SVTP ČR

k bodu 2
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci o dosud schválených projektech VTP v rámci programu PROSPERITA OPPP; projektech, které jsou v tomto období hodnoceny a o perspektivních projektech VTP s jejich předložením do 31. 3. 2006 s těmito závěry: * zaslat informaci o nových projektech VTP (název, termín předložení projektu, rozpočtové náklady celkem, z toho podpora v rámci programu PROSPERITA)
T: 17. 10. 2005
Z: členové výboru SVTP ČR, vedoucí regionálních sekcí

* v součinnosti MPO, CzechInvest a SVTP ČR připravit školení (kulatý stůl) budoucích manažerů VTP a těch, kteří připravují projekty VTP; školení uskutečnit v roce 2005
T: 17. 10. 2005
Z: D. Škopová, CzechInvest, I. Němečková

* připravit informaci pro jednání Monitorovacího výboru OPPP (14. – 15. 11. 2005) o čerpání prostředků programu PROSPERITA na podporu budování VTP v ČR
T: 1. 11. 2005
Z: P. Porák, P.Švejda

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci o připojení Národní sítě VTP v ČR k síti CESNET a schválil postup jeho realizace v souladu s podmínkami, projednanými na mezinárodní poradě ředitelů VTP v ČR v Žilině dne 29. 9. 2005
Z: J. Lakomý v součinnosti s řediteli VTP a G. Krčmařovou

k bodu 3
– vydat publikaci „VTP v ČR“ v souladu s postupem projednaným na mezinárodní poradě ředitelů VTP v ČR v Žilině dne 29. 9. 2005
Z: P. Švejda, I. Němečková

k bodu 4
– zajistit 8. etapu akreditace VTP v ČR v souladu s postupem projednaným na mezinárodní poradě ředitelů VTP v ČR v Žilině dne 29. 9. 2005
Z: P. Švejda, I. Němečková

k bodu 5
– výbor SVTP ČR schválil členství Přerovského podnikatelského inkubátoru ve SVTP ČR s tím, že zástupcem organizace ve SVTP ČR bude Bc. Jakub Kulíšek

– úkoly VTP při vytváření regionální inovační infrastruktury
* VTP jsou jedním ze základních subjektů této vytvářené infrastruktury
* provést kontrolu účasti zástupců SVTP ČR v odborných týmech k inovačnímu podnikání v krajích (viz www.aipcr.cz, část Odborné týmy ….)
T: 31. 10. 2005
Z: členové výboru SVTP ČR

– podpora zakládání a dalšího rozvoje VTP v ČR
* využívat součinnost se subjekty vytvářejícími inovační infrastrukturu v krajích při zakládání a dalším rozvoji VTP; nadále využívat programu PROSPERITA OPPP; navrhnout strukturu operačního programu na podporu VTP na období 2007 – 2013

– spolupráce VTP v SR a ČR
* v součinnosti s obchodně ekonomickým radou velvyslanectví ČR ve SR F. Machem připravit program spolupráce Společnosti VTP obou zemí; informaci o tomto postupu předložit na jednání smíšené komise ČR/SR k vědeckotechnické spolupráci
T: 25. – 26. 10. 2005
Z: P. Švejda

– výbor SVTP ČR schválil Kalendář na rok 2006; umístit na www.svtp.cz
T: ihned
Z: J. Lakomý

– zajistit účast SVTP ČR na MSV 2005 v Brně (včetně Slovenského dne 4. 10. 2005)

– dotazníky k zájmu o přístup k výzkumné síti CESNET 2 předložily: OLLI elektro Brno, VTP-Agritec Šumperk a INOTEX Dvůr Králové nad Labem; ředitelé ostatních VTP zašlou dotazníky J. Lakomému (lakomy@svtp.cz)

– anketu „15 let SVTP ČR“ předali J. Thurnvaldová, P. Kolář, P. Janák, M. Rostášová, J. Chaloupka, M. Hochman, P. Havlena; ostatní účastníci porady zašlou anketu sekretariátu SVTP ČR, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

– další, 62. výbor SVTP ČR se uskuteční ve středu 7. 12. 2005 v Praze (pozvánky rozeslat do 25. 11. 2005
Z: P. Švejda

V Praze dne 5. 10. 2005
Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...