Workshop Inovačního Think-tanku v Českých Budějovicích

Vážení účastníci workshopu Inovačního Think-tanku,

ještě jednou bych Vám chtěla poděkovat za účast na naší akci dne 23. 9. v ČB. Prezentace a zápis z workshopu naleznete níže.

Přístup k výstupům projektu INKA můžete získat https://inka.tacr.cz/.

 

Z diskusí vyplynuly zejména následující potřeby a podněty:

  • Mapování INKA
    – ČR již nemůže konkurovat levnou pracovní silou, ale musí nabídnout kvalitní infrastrukturu a dostatek kvalifikovaných lidí

– veřejné peníze je potřeba dobře investovat dle potřeb trhu, ne je pouze vyčerpat

  • Industry 4.0.

– propojení virtuálního a fyzického světa
– obecně je vnímáno jako příležitost a ne jako hrozba

  • Kulatý stůl

– přilákání talentů do firem znamená nabídnout zajímavé projekty, nové technologie a možnost osobního rozvoje
– při zavádění Industry 4.0. do firem dojde ke změně kompetencí jednotlivých profesí, na což by měly školy začít absolventy připravovat

V diskusi můžete pokračovat ve skupině inovačního think tanku na LinkedIn. Pro Industry 4.0. jsme zřídili diskusní podskupinu https://www.linkedin.com/grps/4-pr%C5%AFmyslov%C3%A1-revoluce-Pr%C5%AFmysl-40-8327238/about?.

Své názory můžete vyjádřit i pomocí zpětné vazby http://www.click4survey.cz/s/6006/65b5150e.

Věříme, že Vám náš workshop poskytl zajímavé informace a inspiroval Vás v další práci v podpoře inovačního prostředí.

V rámci ITT budeme s Vašimi podněty dále pracovat a tlumočit je řídící pracovní skupině a předsednictvu TA ČR.

Zápis z této akce najdete na Zapis_WS_ITT_CB_final

Prezentace:  INKA – ITT část        IINKA ITT část I PCSA final

INKA – ITT část        IIINKA ITT část II PCSA final

Robert BOSH I4.0  ITT_I40_Robert_BOSCH

JHK                               Výsledky Predikce potřeb trhu práce 2015

 

S přáním hezkého dne, Michaela Novotná

 

   Ing. Michaela Novotná

Regionální koordinátor

projekt Zefektivnění TA ČR

 

   Technologická agentura ČR

Evropská 1692/37, 160 00  Praha 6

+420 608 572 269

www.tacr.cz

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...