52. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR

Z á p i s z 52. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR, konaného dne 9. 6. 2017 v salonku Opal A hotelu Angelo, U Prazdroje 6, Plzeň

Přítomni: P. Švejda, M. Burian, J. Lakomý

Omluven: P. Janák

Přizvána: I. Němečková

Program jednání

  1. Kontrola plnění závěrů 51. jednání AK 21. 3. 2017
  2. 13. etapa akreditace VTP v ČR – žádost o akreditaci
  3. Příprava 14. etapy akreditace VTP v ČR na období 01/2018 – 12/2019
  4. Různé

Jednání řídil předseda komise P. Švejda. Více zde

Mohlo by se vám líbit...